РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

 

Журнал «Репродуктивна ендокринологія» - це сучасний погляд не тільки на акушерсько-гінекологічні проблеми в розрізі ендокринологічної патології, але і на проблеми планування сім'ї, перспективи розвитку плода, проблеми андрологического і урологічного профілю та ін Безсумнівним пріоритетом для видання є упор на клінічну доказову базу , алгоритми діагностики, лікування і профілактики, надання максимальної кількості корисної науково-практичного матеріалу.

До уваги читачів пропонуються насущні теми і думки провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців за цільовими питань видання. Авторитетна редакція і редакційна колегія журналу «Репродуктивна ендокринологія», до якої входять провідні фахівці МОЗ та НАМН України, допускає до друку тільки актуальні матеріали, виходячи з позицій доказової медицини. На сторінках журналу регулярно друкуються перекладні матеріали зарубіжних авторів та огляди на основі сучасних публікацій у провідних міжнародних періодичних виданнях, виклад останніх найбільш важливих клінічних рекомендацій і консенсусів міжнародного значення, проблемні оглядові статті на основі зарубіжних матеріалів, коментарі вітчизняних фахівців.

 

 

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

ОБМІН КЛІНІЧНИМ ДОСВІДОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТРАЦЕПЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕНЕДЖМЕНТ КЛІМАКТЕРІЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГІНЕКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКУШЕРСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПУХЛИНИ ТА ПЕРЕДПУХЛИННА ПАТОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЮРИСТИ - ЛІКАРЯМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОГЛЯД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КЛІНІЧНА ЛЕКЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ РЕПРОДУКЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕДПРАКТИКУМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОНКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКА - ПРАКТИЦІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛЕКЦІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БЕЗПЛІДДЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДИТЯЧА ГІНЕКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНДОКРИННА ГІНЕКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ВІКОВІ АСПЕКТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНДОКРИННА ОСТЕОАРТРОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФЕРТИЛЬНІСТЬ ТА БЕЗПЛІДДЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СЕКСОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КЛІНІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НЕЙРОЕНДОКРИННИЙ СИНДРОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЛАНУВАННЯ СІМ'Ї

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИКУЮЧОМУ ЛІКАРЮ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНСЕНСУС

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

 

Всі статті, які публікуються в журналі "Репродуктивна ендокринологія" є рецензованими. 

Редакція видання використовує політику подвійного сліпого рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).

 

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Графік виходу журналу у світ - 6 разів на рік.

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

 

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

 

АРХІВУВАННЯ

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА ВИДАННЯ

 

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

- При прийнятті рішення про публікації редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю розглянутої роботи.

- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

- Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об'єктивним, наприклад, у випадку конфлікту інтересів з автором чи організацією, повинен повідомити про це редактору з проханням виключити його з процесу рецензування даної рукописи.

 

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

- Автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");