ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ

Запорожан Валерій Миколайович

д. мед. н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, ректор Одеського національного медичного університету ім. І.І. Мечникова
 
НАУКОВІ КОНСУЛЬТАНТИ

Антипкін Юрій Геннадійович 

д. мед. н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»

Вдовиченко Юрій Петрович 

д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедрою акушерства, гінекології та перинатології, перший проректор НМАПО ім. П.Л. Шупика    

Венцкiвський Борис Михайлович 

д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедрою акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

Камінський В’ячеслав Володимирович 

д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології  НМАПО ім. П.Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство та гінекологія»  

Тронько Микола Дмитрович

д. мед. н., професор, член-кор. НАН України, академік НАМН України, директор Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України

Рєзніков Олександр Григорович

д. мед. н., професор, член-кор. НАН України, академік НАМН України,  завідувач відділом ендокринології репродукції та адаптації Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України
 
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Татарчук Тетяна Феофанівна

д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка відділенням ендокринної гінекології  ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»
 
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Авраменко Тетяна Василівна 

д. мед. н., професор, завідувачка відділенням акушерської ендокринології і вад розвитку плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»

Маркін Леонід Борисович

д. мед. н., професор, член-кор. НАМН України, завідувач кафедрою акушерства та гінекології № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Подольський Василь Васильович 

д. мед. н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділенням проблем здоров’я жінки фертильного віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»
 
ВІДПОВІДАЛЬНий РЕДАКТОР

Калугіна  Людмила Вадимівна

д. мед. н., головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»
(function(w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter10585249 = new Ya.Metrika({id:10585249, enableAll: true}); } catch(e) { } }); })(window, "yandex_metrika_callbacks");